Carpenter Consulting honored with the 2020 Business Superbrands title!

When I founded Carpenter Consulting in 2005, I was a head hunter with several months of experience, having no name in the industry and no clients. I entered the market blindly, not knowing the strength of my competitors.

However, at that time, I haven’t seen any risks, but instead, I had a lot of bold ideas and the belief, that I was able to conquer the world. And most importantly – I loved recruitment with all my heart. I decided to arrange three business meetings with prospective clients and depending on the results, opening my own firm or leave the idea. And so I have signed the contract with one of the prospects 🙂

The beginnings on my own were very difficult. I had to build a name and reputation, gain experience, and the trust of the clients. I achieved that having no background, nor external support. I gained 5 kilos, comforting myself with the chocolate candy (Michałek), after each failed phone call to the client.

Today I still have 5 kilos plus;) but I gained the expertise and experience, which I have been consistently growing day after day, building a group of fantastic clients and having a chance to learn professional stories of exceptional people – my candidates.

Today, I am proud to announce, that Carpenter Consulting was titled – Business Superbrands 2020, among the strongest business brands on the Polish market, like KPMG, McKinsey, IKEA, Coca-Cola, McDonald’s, Volvo, TVN, Danone and others.

The comprehensive review of Polish business brands was performed by experts of the Leviathan Confederation, Poland’s most influential business organization, representing employers across Poland and the European Union. The choose the recipients of this year’s Business Superbrand titles, bestowed on brands that excel in terms of strength, recognizability, stability, and success, the Confederation’s experts appraised the brands’ market position in Poland, their quality of service and B2B relationships, innovativeness, and CSR efforts.

The leaders of this year’s Business Superbrands ranking included large corporate brands, such as P&G, Ikea, Continental, and the Lotos Group, as well as brands providing services in the “Consulting, Law, HR” category to business clients, where Carpenter Consulting was recognized alongside companies such as Deloitte, EY, KPMG, or McKinsey.

It is incredibly humbling to find ourselves in such remarkable company. Being recognized as a 2020 Business Superbrand is a great honor and we will do our utmost to continue providing the highest level of executive recruitment services across Poland, Lithuania, and Ukraine, where we have spent the past dozen years successfully identifying leaders and leadership talent. Thank you.

Superbrands is an independent organization promoting the idea of brand identity, awarding and presenting case studies of successful brands. Established in 1994 in Great Britain, it is currently present in over 80 countries.

Since 2004, the Superbrands initiative has also been supporting the local economy and Polish entrepreneurship. Every year, the initiative identifies leading business and consumer brands operating on the Polish market.


Carpenter Consulting z tytułem Business Superbrands 2020!

Kiedy w 2005 roku zakładałam Carpenter Consulting, byłam head hunterem z kilkumiesięcznym doświadczeniem, bez nazwiska w branży, bez klientów, wchodziłam na rynek ślepo, nie znając siły konkurencji.

Jednak w tamtym czasie nie widziałam przeszkód. Miałam mnóstwo śmiałych pomysłów, oraz wiarę w to, że jestem w stanie zawojować świat. I co najważniejsze – całym sercem pokochałam rekrutację. Postanowiłam, że umówię się na spotkanie w 3 firmach i jeśli wyjdę z jednego z nich z podpisanym kontraktem, otworzę firmę. Tak się stało 🙂

Początki były bardzo trudne. Musiałam zbudować nazwisko, reputację, zdobyć doświadczenie i zaufanie klientów. Robiłam to bez żadnego zaplecza, na własną rękę. Przytyłam 5 kilo, pocieszając się czekoladowym Michałkiem, po każdym nieudanym telefonie do klienta.

Dzisiaj nadal mam 5 kilo na plusie 😉 jednak stoi już za mną ekspertyza i doświadczenie, które konsekwentnie zdobywałam dzień po dniu, budując grono wspaniałych klientów i mając szansę poznawać historię wyjątkowych ludzi – moich kandydatów.

Dziś z dumą ogłaszam, że znaleźliśmy się w gronie najsilniejszych marek biznesowych na polskim rynku, obok takich firm jak m.in. Deloitte, KPMG, McKinsey, IKEA, Coca-Cola, McDonald’s, Volvo, TVN, Danone, otrzymując tytuł Business Superbrands 2020!

Proces ewaluacji marek biznesowych w Polsce, został przeprowadzony przez ekspertów Konfederacji Lewiatan, najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Tytuł Business Superbrand przyznawany jest na podstawie siły, rozpoznawalności, stabilności i sukcesów marki. Ocenie podlegały zatem pozycja rynkowa marki w Polsce, jakość usług, jakość relacji b2b, innowacyjność oraz działania CSR.

Wśród liderów Business Superbrands znalazły się marki korporacyjne takie jak P&G, Ikea, Continental, czy Grupa Lotos oraz marki świadczące usługi dla biznesu w kategorii „Konsulting, Prawo, HR” gdzie obok Carpenter Consulting wyróżniono także m.in. Deloitte, EY, KPMG, czy McKinsey.

Czujemy się wspaniale w gronie tak znamienitych firm. Tytuł Business Superbrand 2020 jest dla nas wyróżnieniem i zobowiązaniem do utrzymania najwyższego poziomu usług rekrutacyjnych kadry zarządzającej w Polsce, na Litwie i Ukrainie, gdzie od kilkunastu lat skutecznie znajdujemy talenty wśród liderów. Dziękujemy.

Superbrands to niezależna organizacja promująca ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i opisywanie drogi do sukcesu najsilniejszych marek. Powstała w 1994 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie działa w ponad 80 krajach.

Od 2004 roku Projekt Superbrands wspiera także rodzimą, polską przedsiębiorczość i gospodarkę. Każda kolejna edycja wyłania liderów wśród marek biznesowych i konsumenckich na polskim rynku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s